--> nowimprovewebdesign

NOW IMPROVE

Beiersestraat 9
2983SB Ridderkerk
T:0652010278

Klik hier voor een Email

Waarom een website voor uw vereniging?

U kunt uw vereniging beter bereikbaar maken voor uw leden. Denk hierbij aan programma's , agenda's , nieuws etc, Gezien de vele aanpassingen die regelmatig moeten plaatsvinden op de website voor vaak een CMS (content management systeem) geimplementeerd. Hierdoor wordt het mogelijk de kleine aanpassingen in de website door een verenigingslid zelf te laten verwerken. Dit scheelt uw vereniging beheerskosten. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om de website te laten beheren door de webdesigner.

Voor verdere informatie kunt u gebruik maken van het keuzemenu. Hierin wordt u geinformeerd
over de aanpak en procedures.

Waarom " extra" ondersteuning voor uw vereniging?

Iedereen heeft het druk en daardoor wordt vaak niet meer gekeken naar effiency, vastlegging van procedures en realisatie. Aangezien effiency, vastlegging en realisatie van nieuwe initiatieven vaak als extra werk wordt beschouwd en aangezien de vereniging afhankelijk is van vrijwillegers wordt dit vaak naar achteren geschoven. Terwijl de ervaring leert dat met minimale "extra" inzet realisatie mogelijk is en dit zorgdraagt voor meer tijd, besparingen en realisatie. Deze minimale "extra" inzet kunnen wij u bieden.

Wat zijn de effecten van "extra" ondersteuning op uw vereniging?

Afhankelijk van de vereniging kunnen de effecten groot zijn. Door effiency-verbeterslagen kan aanzienlijk worden bespaard in "beschikbare"tijd. De werkzaamheden kunnen sneller en beter worden opgepakt, waardoor weer meer tijd wordt vrijgemaakt voor andere werkzaamheden.
Uit ervaring blijkt dat het vastleggen van de werzaamheden/processen door middel van bijvoorbeeld een draaiboek als aanzienlijk kan schelen. Vaak kan men ook door kleine stappen te realiseren grote stappen voorwaarts maken.

Bedrijven

Particulieren

Verenigingen

Webshops
sitemap | Algemene voorwaarden